Czy różeniec górski działa?

Różeniec górski

Różeniec górski (Rhodiola rosea) to jeden z najpopularniejszych suplementów diety w kwestii wspomagania zdrowia psychicznego. Czym tak właściwie jest ten produkt? Jest to roślina lecznicza występująca na obszarach okołobiegunowych i terenach o klimacie subarktycznymi. Można ją znaleźć w Ameryce Północnej, na Grenlandii, Islandii, Syberii Wschodniej, w Himalajach, górach Ural, a także w północnej Europie. Różeniec górski rośnie również w górach Europy Środkowej. Surowcem zielarskim o właściwościach zdrowotnych jest korzeń. Z powyższych względów, różeniec górski jest nazywany arktycznym korzeniem.

Różeniec górski – naturalny adaptogen

Różeniec górski jest określany mianem adaptogenu, czyli produktu, który posiada właściwości wspomagające przystosowanie się ustroju do zmiennych i niekorzystnych warunków środowiskowych. Czy faktycznie różeniec górski może wspierać funkcjonowanie naszego organizmu? Aktualny stan wiedzy pokazuje, że tak!

Naukowcy sugerują, że arktyczny korzeń zwiększa naszą odporność na działanie różnych czynników stresowych (stresorów). W jednym z badań, którego wyniki zostały opublikowane na łamach czasopisma Nordic Journal of Psychiatry autorzy doświadczenia odnotowali, że różeniec górski może łagodzić objawy depresyjne u osób z łagodną lub umiarkowaną depresją. Dodatkowo u osób badanych stwierdzono poprawę jakości snu. Dawka ekstraktu z arktycznego korzenia, przy której odnotowano pozytywne działanie to 340 mg/dzień. Istnieją też pewne przesłanki, które wskazują, że jednoczesne stosowanie różeńca górskiego wraz z lekami przeciwdepresyjnymi może zmniejszać występowanie skutków ubocznych spowodowanych wspomnianymi środkami farmakologicznymi.

Działanie różeńca górskiego jest jednak o wiele szersze. Dla przykładu, opracowanie naukowe z 2012 roku pokazało, że produkt ten może zwiększać sprawność fizyczną, jak również łagodzić zmęczenie psychiczne. Choć trzeba w tym miejscu przyznać, że nie wszystkie wyniki badań dostarczają jednoznacznych wniosków. W tym miejscu warto dodać, że w literaturze naukowej istnieją prace, które potwierdzają, że stosowanie różeńca górskiego poprawia wydolność fizyczną i wiążącą się z tym efektywność wykonywania ćwiczeń wytrzymałościowych.

Wydaje się, że różeniec górski może być też skutecznym wsparciem dla osób eksponowanych na duży wysiłek intelektualny. A to dlatego, że różeniec górski posiada udowodnione działanie zwiększające koncentrację, zapamiętywanie i zdolność uczenia się.

Na koniec warto zaznaczyć, że właściwości zdrowotne różeńca górskiego wynikają z obecności związków biologicznie aktywnych, takich jak: rosawina, salidrozyd, tyrozol, czy też rodiolina. Trzeba też zaznaczyć, że u niektórych osób mogą wystąpić pewne skutki uboczne po zastosowaniu różeńca górskiego.

Podsumowanie

Jak pokazują dotychczasowe wyniki badań, różeniec górski należy do produktów o potwierdzonym naukowo, korzystnym wpływie na organizm człowieka. Jeżeli zatem uznasz, że omówione w niniejszym artykule właściwości zdrowotne mogą być dla Ciebie szczególnie cenne, to warto wówczas rozważyć sięgnięcie po preparaty z arktycznym korzeniem. Przy czym należy zaznaczyć, że podstawą naszego zdrowia powinna być zróżnicowana i zbilansowana dieta, której nigdy nie powinny zastępować suplementy diety.

Literatura
1. Ishaque S. i wsp.: Rhodiola rosea for physical and mental fatigue: a systematic review. BMC Complement, Altern Med, 2012, 12, 70.
2. Olsson EM. i wsp.: A randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study of the standardised extract shr-5 of the roots of Rhodiola rosea in the treatment of subjects with stress-related fatigue. Planta Med, 2009, 75, 2, 105-112.
3. Ma GP. i wsp.: Rhodiola rosea L. Improves Learning and Memory Function: Preclinical Evidence and Possible Mechanisms. Front Pharmacol, 2018, 9, 1415.
4. Darbinyan V. i wsp.: Clinical trial of Rhodiola rosea L. extract SHR-5 in the treatment of mild to moderate depression. Nord J Psychiatry, 2007, 61, 5, 343-348.
5. Noreen R. i wsp.: The effects of an acute dose of Rhodiola rosea on exercise performance and cognitive function. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2009, 6.
6. Kulczyński B.: Różeniec górski [https://vitapedia.pl/rozeniec-gorski, dostęp: 20.01.2021 r.]


Potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu dietetycznych dylematów?

Od niedawna oferujemy konsultacje online, podczas których doświadczeni dietetycy, z którymi współpracujemy udzielają indywidualnych porad. Wyliczą zapotrzebowanie kaloryczne optymalne dla Twojego organizmu, w sposób przystępny przekażą Ci naukową wiedzę, polecą przydatne aplikacje i wyposażą Cię w materiały, które pomogą Ci w przyszłości stać się zdrowym człowiekiem i świadomym konsumentem.
Kliknij w poniższy obrazek, aby poznać szczegóły. Zapraszamy!

Poradnia dietetyczna online