Tagi powiązanebarwniki

E dodatki, dodatki do żywności, czy to zbyteczna chemia dodawana do jedzenia? Ujednolicenie nazewnictwa poprzez nadanie poszczególnym związkom nazwy składającej się z litery E i 3-cyfrowej liczby wśród odbiorców i konsumentów wzbudza spore zainteresowanie. Wraz z rozwojem ludzkości i powiększaniem się populacji ludzkiej na Świecie wzrosło zapotrzebowanie na żywność. Aby…

Czy E dodatki szkodzą? Czy są zbyteczne? Stanowią zagrożenie, czy zwiększają bezpieczeństwo? Zalecone w 2018r. przez Najwyższą Izbę Kontroli sprawdzenie oznakowania produktów spożywczych wykazało, że na 501 przeanalizowanych, powszechnie dostępnych artykułów jedynie w 54 produktach nie było substancji dodatkowych. Zadeklarowane przez producentów użycie substancji dodatkowych pozwoliło oszacować średnią ilość dodatków…

Dodatek do żywności to według zatwierdzonej przez Unię Europejską definicji – każda substancja, która w normalnych warunkach ani nie jest spożywana sama jako żywność, ani nie jest składnikiem tej żywności (bez względu na swoją ewentualną wartość odżywczą) oraz, której celowe dodanie ze względów technologicznych na którymkolwiek z etapów produkcji powoduje,…