Tagi powiązanediagnostyka

Zespół jelita drażliwego jak i przerost flory bakteryjnej jelita cienkiego to najczęściej występujące zaburzenia jelitowe, często występujące ze sobą w parze. Zespół jelita drażliwego opisuje się jako zaburzenia czynnościowe w obrębie jelit na które nie mają wpływu zmiany organiczne i biochemiczne, natomiast przerost flory bakteryjnej – jak sama nazwa wskazuje…

Cukrzyca typu 1 jest chorobą charakteryzującą się niedoborem insuliny spowodowanym całkowitą destrukcją komórek β wysp trzustkowych. Dlatego tak ważne jest wykonywanie regularnych badań kontrolnych, które umożliwią kontrolę glikemii oraz pozwolą na wczesne wykrycie powikłań.  DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ WĘGLOWODANOWYCH Profilaktyczne badania w kierunku cukrzycy powinny być przeprowadzane przed pojawieniem się powikłań. Wielomocz,…

Jakie badania diagnostyczne profilaktyczne powinno się wykonywać i jak często? W celu wykonania podstawowej diagnostyki warto zwrócić się do swojego lekarza rodzinnego, który wskaże jakie badania powinniśmy w danym momencie wykonać. Poniżej przedstawiono przykładowe badania wraz z częstotliwością przewidzianą dla danej grupy wiekowej (poniższa tabela). W celu interpretacji uzyskanych wyników…

17 listopada w Szczecinie odbędzie się kolejna konferencja naukowa. Najbliższym tematem w serii Neurobiota będzie depresja. Tytuł konferencji mówi sam za siebie: Depresja: diagnostyka, leczenie, żywienie. prof. Ewa Stachowska z Katedry Biochemii i Żywienia Człowieka PUM zgodziła się z nami porozmawiać. Przeczytajcie, o czym usłyszycie na konferencji i dla kogo…