Tagi powiązanepowikłania

Powikłania cukrzycy występują często wśród pacjentów diabetologicznych i są odpowiedzialne za ich znaczną współchorobowość, a nawet śmierć. Wyróżniamy wiele komplikacji związanych z cukrzycą. Obejmują one neuropatie, nefropatie, retinopatie, chorobę sercowo-naczyniową, udar, chorobę tętnic obwodowych, kwasicę ketonową i mleczanową, zespół stopy cukrzycowej, a nawet większą podatność na infekcje i choroby zębów…